ჩვენ შესახებ
 • ჩვენ შესახებ 

   

  „ქალთა ფონდი საქართველოში“ თავს მოიაზრებს სოციალური მოძრაობის ნაწილად და მისი როგორც “გამცემის” უმთავრესი პრინციპია სოციალური და ეკონომიკური სამართლიანობა, ინვესტიცია საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც, როგორც წესი, დარჩენილია ტრადიციული “გაცემის” მიღმა.

  ქალთა ფონდი თავის რესურსებს მიმართავს ქალთა ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფებისა და აქტივისტების გასაძლიერებლად, რათა მათი ინიციატივები და საქმიანობა იყოს სიცოცხლისუნარიანი და ეფექტური ისეთი სტრატეგიების შესაქმნელად, რომელიც რეალურად დაუპირისპირდება პატრიარქალურ ძალაუფლებრივ სისტემას.

  ჩვენ ვაფასებთ და პატივს ვცემთ ქალთა შემოქმედებით, პროდუქტიულ უნარებსა და ცოდნას, და ამასთანავე ვაცნობიერებთ ჩვენს ქვეყანაში ძალაუფლებრივ ურთიერთობებში არსებულ დისბალანსს, რომელიც მცირე საშუალებას აძლევს ქალებს ისარგებლონ საკუთარი ფუნდამენტური უფლებებით და ხელს უშლის მათი პოტენციალის სრულფასოვან განხორციელებას.

  ქალთა ფონდი საქართველოში მიზანმიმართულად უჭერს მხარს ქალებს მათი შესაძლებლობებისა და ავტონომიის ზრდაში, რათა მომავალში მათ თვითონ შეძლონ წინ აღუდგნენ სქესთა შორის ძალაუფლების არათანაბარ განაწილებას.

  ჩვენ ვენდობით ქალის არჩევანს, მოიპოვოს შინაგანი ძალა, რომ უპასუხოს საკუთარ გენდერულ მოთხოვნებს და გავლენა მოახდინოს კონსტრუქციულ ცვლილებებზე საზოგადოებაში.

  ჩვენ შეგვიძლია!

 • "ქალთა ფონდი საქართველოში" რეგისტრაციაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ 2005 წლის 24 მაისს გაატარა. ფონდი „საგანმანათლებლო თანამშრომლობისა და განვითარების ცენტრის“ (ECDC) ინიციატივით დაფუძნდა, რომელიც 1998 წლიდან მუშაობს ადგილობრივი ფილანთროპიის განვითარებაზე, განსაკუთრებული ფოკუსით ქალთა საკითხებზე.

   

  ECDC-ის ხედვა ისეთი ადგილობრივი ფონდის დაარსება იყო, რომელიც  ქალთა უფლებების მოძრაობას საქართველოში ადგილობრივი და საერთაშორისო დონორებისგან რესურსების მობილიზებით დაეხმარებოდა. საქართველოში ფილანთროპიის განვითარების შესახებ ორგანიზაციის ეს ხედვა ეფუძნებოდა შემდეგ ინსტრუმენტებს: კვლევები ადგილობრივი ფილანთროპიის განვითარების შესაძლებლობებზე, პუბლიკაციები ფილანთროპიის თეორიისა და პრაქტიკის, ქველმოქმედების ეთიკური სტანდარტების შესახებ და სხვა. ECDC ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ადგილობრივი დონორების საინფორმაციო რესურსისგან ტრანსფორმირდა აქტიურ ლიდერად ქალთა მოძრაობისთვის აუცილებელი ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმების შემქმნაში. საბოლოოდ, 2005 წელს, „საგანმანათლებლო თანამშრომლობისა და განვითარების ცენტრმა“ საქმიანობა ახალ საფეხურზე აიყვანა და ახალი ორგანიზაცია „ქალთა ფონდი საქართველოში“ დააარსა. 

  ECDC-CV2

 • სტრუქტურა:

  ფონდს ჰყავს დირექტორთა საბჭო, შტატი, მრჩეველთა საბჭო, და მოხალისეები. ფონდის ადმინისტრაციული სტრუქტურა არის მარტივი და მოიცავს შემდეგ მექანიზმებს: სამოქმედო პროგრამების გამოქვეყნება, ყოველწლიური საგრანტო თანხის განსაზღვრა, ადგილებზე პროგრამების მონიტორინგის განხორციელება, წლიური ანგარიშების გამოქვეყნება. ფონდის გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმი ეფუძნება “მონაწილეობით მოდელს” და პროცესში ჩართულნი არიან მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლები.

   

  გუნდი:

  • ნანა ფანცულაია – აღმასრულებელი დირექტორი
  • ეკატერინე გეჯაძე – პროგრამის კოორდინატორი
  • მაგდა ბერძენიშვილი – ფინანსური მენეჯერი
  • ანა ჭილაძე – გრანტების მენეჯერი
  • გულიკო ვედიაშვილი - გრანტების ფინანსური მენეჯერი
  • ია ქაჯაია – მონიტორინგის და ევალუაციის მენეჯერი
  • თამარ თარხან-მოურავი - ფანდრაიზერი
  • ლონდა ბერია - კომუნიკაციების მენეჯერი

   

  დირექტორთა საბჭო:

  • ნანა ფანცულაია (თავმჯდომარე)
  • ასმათ ბეშიძე
  • ნანა შუღლაძე
  • მაკა ლომაძე

   

  მრჩეველთა საბჭო:

  • ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, თავმჯდომარე
  • ლეილა ბაგაევა, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, გრანტების მენეჯერი
  • ლელა ქსოვრელი, გრანტების მენეჯერი, პროგრამა JILEP, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი
  • ქეთევან ჩხეიძე, აზიის განვითარების ბანკი, გენდერის კონსულტანტი საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში
  • სანდრა ლიუბინკოვიჩი, გენდერისა და განვითარების დამოუკიდებელი ექსპერტი
  • ეკატერინე იმერლიშვილი, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი
 • ქალთა ფონდის სტრატეგიის უმთავრესი პრინციპია პარტნიორების მონაწილეობა პრიორიტეტების შერჩევაში, რაც გამორიცხავს ფონდის მხრიდან მათთვის გარკვეული მიმართულების თავს მოხვევას. ფონდის ფანდრაიზინგის სტრატეგია მოიცავს ურთიერთობის დამყარებას ქალთა საკითხების მხარდამჭერ უცხოელ და ადგილობრივ დონორებთან, მათ შორის მათთანაც, რომლებიც ჯერჯერობით არ არიან მისაწვდომნი, კორპორაციებთან, კომპანიებთან, ბიზნესთან და ინდივიდებთან (ინდივიდუალური შეწირულობების შეგროვებით) თვითდაფინანსების გზების ძიებით.

   

  ქალთა ფონდის მონაწილეები და მხარდამჭერები:


  ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორები და სპონსორები, სამთავრობო ინსტიტუტები, თვითმართველობის ორგანოები; ეკონომიკური სექტორი – ბიზნესი, კომპანიები და ბანკები (ადგილობრივი, ერთობლივი და უცხოური), ინდივიდები, ცნობილი მოღვაწეები, ექსპერტები, მედია, ადგილობრივი თემები.


  ქალთა ფონდი საქართველოში არის Prospera (International Network of Women’s Funds), Women’s Funding Network (WFN), Association for Women’s Rights in Development (AWID), Ariadne Network და Human Rights Funders Group (HRFG) ქსელების წევრი.


  ჩვენი დონორები:

 • თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია ქალთა ფონდის საბანკო ანგარიშზე ან გადარიცხვის ელექტრონული ფორმის საშუალებით. (იხ. ქვემოთ)

   

  უპირატესი გადარიცხვის მეთოდი

   

  საბანკო რეკვიზიტები:

  ლარის ანგარიში

  სს “თიბისი ბანკი” – მარჯანიშვილის ფილიალი

  საბანკო კოდი: TBCBGE22

  მიმღები: ფონდი "ქალთა ფონდი საქართველოში"

  ანგარიშის ნომერი: GE73TB7505136080100006

   

  USD/EUR/GBP- ანგარიში

  CITIBANK N.A

  NEW-YORK, USA

  SWIFT:CITIUS33

  ABA:021000089

  HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22

  JSC"TBC bank', Marjanishvili Branch

  SWIFT:TBCBGE22850

  ACCOUNT:GE58TB7505136180100001

  NAME OF BENEFICIARY: "WOMEN'S FUND IN GEORGIA"