ონლაინ გადარიცხვა

*მონაცემების გამოგზავნის შემდეგ, ყოველი თვის დასაწყისში ბანკი ავტომატურად გადმორიცხავს თქვენს მიერ მითითებულ თანხას ქალთა ფონდში. შემოწირულობებზე ინფორმაციის გასაგებად, შესაცვლელად ან გასაუქმებლად დააჭირეთ ღილაკს "ყოველთვიური შემოწირულობების მართვა".