პუბლიკაციები

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები (SRHR) - სახელმძღვანელო

11 ივლისი, 2019

სახელმძღვანელო აერთიანებს მნიშვნელოვან ცნებებსა და განმარტებებს. შემუშავებულია ქალთა ფონდის საქართველოში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების სამუშაო ჯგუფის მიერ.

სიტუაციური ანალიზი და რეკომენდაციები გარემოსდაცვით სამართლიანობასა და ქალთა უფლებებზე საქართველოში (2 ფაზა)

21 ივნისი, 2019

წინამდებარე კვლევა განხორციელდა „ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს პროექტის «ქალთა უფლებები და გარემოსდაცვითი სამართლიანობა» ფარგლებში, ორგანიზაცია We Research-ის მიერ, გერმანული ქალთა ფონდის filia die frauenstiftung ფინანსური მხარდაჭერით.

სიტუაციური ანალიზი და რეკომენდაციები გარემოსდაცვით სამართლიანობასა და ქალთა უფლებებზე საქართველოში (1 ფაზა)

20 ივნისი, 2019

ტექსტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე

ცვლილების თეორია - ქალთა ფონდი საქართველოში

27 მაისი, 2019

ქალთა ფონდმა საქართველოში განაახლა ორგანიზაციის სტრატეგიული გეგმა და მოამზადა ახალი ცვლილების თეორია

ქალთა მიმართ ძალადობის კვლევა ზუგდიდისა და გალის კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაში

1 მაისი, 2019

დოკუმენტი პირველი რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევაა, რომელიც აფხაზეთის ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარე 20 სოფელს მოიცავს. კვლევა წარმოაჩენს ორ, ერთმანეთისაგან გამყოფი ხაზით განცალკავებულ რეგიონში არსებულ გამოწვევებს და მიზნად ისახავს მათი დაძლევის გზების ძიებას.