პუბლიკაციები

2017 წლის მარტი-აგვისტოს საინფორმაციო ბიულეტენი

1 სექტემბერი, 2017

ქალთა ფონდის მიერ მომზადებულ საინფორმაციო ბიულეტენში თავმოყრილია ის სიახლეები, ღონისძიებები და სხვა აქტივობები, რომელიც ფონდმა მარტიდან აგვისტოს ჩათვლით განახორციელა

ნარკომომხმარებელი ქალების უფლებრივი მდგომარეობის ანგარიში

22 მარტი, 2017

არასამთავრობო ორგანიზაცია "აკესომ“, „ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს ფინანსური დახმარებით სცადა სტრუქტურირებულად წამოედგინა ნარკომოხმარებელ ქალთა პრობლემები და განახორციელა თვისობრივი კვლევა შემდეგი მიმართულებით: ნარკომომხმარებელი ქალების უფლებათა დარღვევის ტრენდების იდენტიფიცირება - სისტემური, ოჯახური, სექსუალური და სხვა ტიპის ძალადობის ფაქტებთან მიმართებაში.

2016 წლის შემაჯამებელი საინფორმაციო ბიულეტენი

8 იანვარი, 2017

საინფორმაციო ბიულეტენში შეჯამებულია ქალთა ფონდის მიერ 2016 წლის მანძილზე დაგეგმილი და განხორციელებული მნიშვნელოვანი აქტივობები

პოლიტიკური სპექტრის დისკურსების ანალიზი ლგბტ პირთა მიმართ

16 ნოემბერი, 2015

კვლევა მომზადებულია თამარ ჩარკვიანის მიერ (საგრანტო პროგრამის „საქართველოში ლბტ ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის გზების“ ფარგლებში)

გენდერული ასპექტების ჩართვა ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკაში

7 ოქტომბერი, 2015

კვლევა განხორციელდა ორგანიზაციების "ჰელფინგ ჰენდისა" და "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის" მიერ