პუბლიკაციები

ცვლილების თეორია - ქალთა ფონდი საქართველოში

27 მაისი, 2019

ქალთა ფონდმა საქართველოში განაახლა ორგანიზაციის სტრატეგიული გეგმა და მოამზადა ახალი ცვლილების თეორია

ქალთა მიმართ ძალადობის კვლევა ზუგდიდისა და გალის კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაში

1 მაისი, 2019

დოკუმენტი პირველი რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევაა, რომელიც აფხაზეთის ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარე 20 სოფელს მოიცავს. კვლევა წარმოაჩენს ორ, ერთმანეთისაგან გამყოფი ხაზით განცალკავებულ რეგიონში არსებულ გამოწვევებს და მიზნად ისახავს მათი დაძლევის გზების ძიებას.

საინფორმაციო ბიულეტენი - 2018 წლის პროგრამების შეჯამება

25 თებერვალი, 2019

2018 წლის მანძილზე "ქალთა ფონდმა საქართველოში" განახორციელა 6 საგრანტო პროგრამა და გასცა 39 გრანტი

მასტექტომიაზე (ძუძუს მოკვეთა) ქალთა ინფორმირებულობის კვლევა

1 თებერვალი, 2019

ანგარიშში განხილულია კვლევის შედეგები, რომელიც მასტექტომიის გამოცდილების მქონე ქალების გამოცდილებას ეხება და შეისწავლის მათი ინფორმირებულობის დონეს ძუძუს მოკვეთის, და ოპერაციის შემდგომი პროცესების, გვერდითი მოვლენების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სათანადო ინფორმაციის ქონას ძუძუს გაუგრძნობელობის და ძუძუს აღდგენასთან, რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ.

RICH METALS GROUP-ის ზეგავლენა ქალთა ცხოვრებაზე დაბა კაზრეთში

3 სექტემბერი, 2018

როდესაც შენი მეზობელი სპილენძისა და ოქროს მომპოვებელი საწარმოა - RICH METALS GROUP-ის ზეგავლენა ქალთა ცხოვრებაზე დაბა კაზრეთში