პუბლიკაციები

საინფორმაციო ბიულეტენი - 2018 წლის პროგრამების შეჯამება

25 თებერვალი, 2019

2018 წლის მანძილზე "ქალთა ფონდმა საქართველოში" განახორციელა 6 საგრანტო პროგრამა და გასცა 39 გრანტი

მასტექტომიაზე (ძუძუს მოკვეთა) ქალთა ინფორმირებულობის კვლევა

1 თებერვალი, 2019

ანგარიშში განხილულია კვლევის შედეგები, რომელიც მასტექტომიის გამოცდილების მქონე ქალების გამოცდილებას ეხება და შეისწავლის მათი ინფორმირებულობის დონეს ძუძუს მოკვეთის, და ოპერაციის შემდგომი პროცესების, გვერდითი მოვლენების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სათანადო ინფორმაციის ქონას ძუძუს გაუგრძნობელობის და ძუძუს აღდგენასთან, რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ.

RICH METALS GROUP-ის ზეგავლენა ქალთა ცხოვრებაზე დაბა კაზრეთში

3 სექტემბერი, 2018

როდესაც შენი მეზობელი სპილენძისა და ოქროს მომპოვებელი საწარმოა - RICH METALS GROUP-ის ზეგავლენა ქალთა ცხოვრებაზე დაბა კაზრეთში

2018 წლის აპრილი - ივლისის საინფორმაციო ბიულეტენი

8 აგვისტო, 2018

საინფორმაციო ბიულეტენში თავმოყრილია ფონდისა და მისი გრანტის მიმღებების მნიშვნელოვანი აქტივობები.

2018 წლის იანვარი-მარტის საინფორმაციო ბიულეტენი

2 აპრილი, 2018

ქალთა ფონდმა შეაჯამა 2018 წლის პირველი სამი თვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობები