წლიური ანგარიშები

წლიური ანგარიში 2016

img

წლიური ანგარიში 2014

13 ივლისი, 2015
img

წლიური ანგარიში 2013

11 სექტემბერი, 2014
img

წლიური ანგარიში 2012

30 ივლისი, 2013
img

წლიური ანგარიში 2011

19 ნოემბერი, 2012