2018 წლის იანვარი-მარტის საინფორმაციო ბიულეტენი

2 აპრილი, 2018

ქალთა ფონდმა შეაჯამა 2018 წლის პირველი სამი თვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობები

2017 წლის სექტემბერი - დეკემბრის საინფორმაციო ბიულეტენი

10 იანვარი, 2018

საინფორმაციო ბიულეტენში შეჯამებულია "ქალთა ფონდი საქართველოში"-ს მიერ სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით განხორციელებული აქტივობები

2017 წლის მარტი-აგვისტოს საინფორმაციო ბიულეტენი

1 სექტემბერი, 2017

ქალთა ფონდის მიერ მომზადებულ საინფორმაციო ბიულეტენში თავმოყრილია ის სიახლეები, ღონისძიებები და სხვა აქტივობები, რომელიც ფონდმა მარტიდან აგვისტოს ჩათვლით განახორციელა

2016 წლის შემაჯამებელი საინფორმაციო ბიულეტენი

8 იანვარი, 2017

საინფორმაციო ბიულეტენში შეჯამებულია ქალთა ფონდის მიერ 2016 წლის მანძილზე დაგეგმილი და განხორციელებული მნიშვნელოვანი აქტივობები