2017 წლის მარტი-აგვისტოს საინფორმაციო ბიულეტენი

1 სექტემბერი, 2017

ქალთა ფონდის მიერ მომზადებულ საინფორმაციო ბიულეტენში თავმოყრილია ის სიახლეები, ღონისძიებები და სხვა აქტივობები, რომელიც ფონდმა მარტიდან აგვისტოს ჩათვლით განახორციელა

2016 წლის შემაჯამებელი საინფორმაციო ბიულეტენი

8 იანვარი, 2017

საინფორმაციო ბიულეტენში შეჯამებულია ქალთა ფონდის მიერ 2016 წლის მანძილზე დაგეგმილი და განხორციელებული მნიშვნელოვანი აქტივობები