2016 წლის შემაჯამებელი საინფორმაციო ბიულეტენი

8 იანვარი, 2017

საინფორმაციო ბიულეტენში შეჯამებულია ქალთა ფონდის მიერ 2016 წლის მანძილზე დაგეგმილი და განხორციელებული მნიშვნელოვანი აქტივობები