ფემინისტური ფილანთროპია

ქალთა ფონდი ცდილობს შექმნას ქალი დონორების წრე, რადგან ქალების მონაწილეობა ქალთა პრობლემების მოგვარების საქმეში არის უნიკალური შესაძლებლობა ფინანსური რესურსი აღმოჩდეს უშაუალოდ ქალების და გოგონების ხელში და ინვესტირდეს ქალებში და გოგონებში.