პუბლიკაციები

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები - სახელმძღვანელო

9 მარტი, 2021

დოკუმენტი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც გავლილი აქვს SRHR საკითხზე ტრენერთა ტრენინგი და სურს, თავად ჩაატაროს საგანმანათლებლო აქტივობები ამ თემატიკაზე.

გენდერული თანასწორობა და გარემოსდაცვითი სამართლიანობა

9 მარტი, 2021

დღეს ფემინისტების უმრავლესობა თანხმდება, რომ ბუნების განადგურება განსხვავებულად ეხება ჩაგრულ ჯგუფებს - მეტად აზიანებს მათ და ართულებს თანასწორობისთვის ბრძოლას

ჩემი სხეული სინათლის მიღმა

1 მარტი, 2021

მხედველობის დარღვევის მქონე გოგოებისა და ქალების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ ინფორმაციაზე მისაწვდომობის გაზრდა

მენსტრუაციის სტიგმისა და მასთან დაკავშირებული უფლებადარღვევების კვლევა საქართველოს საჯარო სკოლებში

23 თებერვალი, 2021

პროექტის მიზანი იყო სკოლებში მენსტრუაციის შესახებ ცოდნის, მის გარშემო არსებული სტიგმის, სკოლის ინფრასტრუქტურის მდგომარეობისა და მათი გავლენის კვლევა გოგოების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და განათლების უფლების განხორციელებაზე.

ანტიფემინიზმი ახალ ნაციონალისტურ დისკურსში (მოკლე ვერსია)

2 დეკემბერი, 2020

საქართველოში ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ღიად ულტრა-ნაციონალისტურ, “პროგრესულ” ან “მემარცხენე” იდეებს ამოფარებული ანტი-გენდერული დისკურსები. სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფი საკუთარ მედია-პლატფორმას საზოგადოებაში ქალთა და ქვიარ ჯგუფების მიმართ დამახინჯებული, მჩაგვრელი წარმოდგენების ჩამოსაყალიბებლად იყენებს. ეს ხშირად, პოლიტიკური პოზიციების გამყარების მიზნით, “მტრის ხატზე” საზოგადოების ყურადღების გადატანით, ქვეყანაში არსებული მწვავე სოციალური მდგომარეობის გადაფარვის ხარჯზე ხდება.