პუბლიკაციები

სიტუაციის ანალიზი - კოვიდ-პანდემიის გავლენა სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ უფლებებზე მომუშავე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაზე

24 თებერვალი, 2022

კოვიდ-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა გავლენა იქონია მნიშვნელოვან სერვისებზე წვდომაზე ყველასთვის, განსაკუთრებით, მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფის წარმომადგენელი ქალებისთვის.

ქალთა საბიუჯეტო ადვოკატირების გზამკვლევი

18 თებერვალი, 2022

გზამკვლევის მიზანია მკითხველს გააცნოს საბიუჯეტო თუ არასაბიუჯეტო დაფინანსების მოპოვების საშუალებები ქალთა გაძლიერების მიზნების განსახორციელებლად.

მლხენელების საკითხავი

9 დეკემბერი, 2021

ავტორები: ᲗᲐᲛᲗᲐ ᲛᲔᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ; ᲡᲐᲚᲝᲛᲔ ᲩᲐᲒᲔᲚᲘᲨᲕᲘᲚᲘ; ᲜᲐᲗᲘᲐ ᲒᲕᲘᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲘ; ᲜᲘᲜᲝ ᲮᲐᲠᲩᲘᲚᲐᲕᲐ ;ᲛᲐᲠᲘᲐᲛ ᲒᲐᲒᲝᲨᲐᲨᲕᲘᲚᲘ; ᲘᲠᲐ ᲡᲘᲚᲐᲜᲢᲔᲕᲐ

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები - სახელმძღვანელო

9 მარტი, 2021

დოკუმენტი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც გავლილი აქვს SRHR საკითხზე ტრენერთა ტრენინგი და სურს, თავად ჩაატაროს საგანმანათლებლო აქტივობები ამ თემატიკაზე.

გენდერული თანასწორობა და გარემოსდაცვითი სამართლიანობა

9 მარტი, 2021

დღეს ფემინისტების უმრავლესობა თანხმდება, რომ ბუნების განადგურება განსხვავებულად ეხება ჩაგრულ ჯგუფებს - მეტად აზიანებს მათ და ართულებს თანასწორობისთვის ბრძოლას