პუბლიკაციები

მლხენელების საკითხავი

9 დეკემბერი, 2021

ავტორები: ᲗᲐᲛᲗᲐ ᲛᲔᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ; ᲡᲐᲚᲝᲛᲔ ᲩᲐᲒᲔᲚᲘᲨᲕᲘᲚᲘ; ᲜᲐᲗᲘᲐ ᲒᲕᲘᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲘ; ᲜᲘᲜᲝ ᲮᲐᲠᲩᲘᲚᲐᲕᲐ ;ᲛᲐᲠᲘᲐᲛ ᲒᲐᲒᲝᲨᲐᲨᲕᲘᲚᲘ; ᲘᲠᲐ ᲡᲘᲚᲐᲜᲢᲔᲕᲐ

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები - სახელმძღვანელო

9 მარტი, 2021

დოკუმენტი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც გავლილი აქვს SRHR საკითხზე ტრენერთა ტრენინგი და სურს, თავად ჩაატაროს საგანმანათლებლო აქტივობები ამ თემატიკაზე.

გენდერული თანასწორობა და გარემოსდაცვითი სამართლიანობა

9 მარტი, 2021

დღეს ფემინისტების უმრავლესობა თანხმდება, რომ ბუნების განადგურება განსხვავებულად ეხება ჩაგრულ ჯგუფებს - მეტად აზიანებს მათ და ართულებს თანასწორობისთვის ბრძოლას

ჩემი სხეული სინათლის მიღმა

1 მარტი, 2021

მხედველობის დარღვევის მქონე გოგოებისა და ქალების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ ინფორმაციაზე მისაწვდომობის გაზრდა

მენსტრუაციის სტიგმისა და მასთან დაკავშირებული უფლებადარღვევების კვლევა საქართველოს საჯარო სკოლებში

23 თებერვალი, 2021

პროექტის მიზანი იყო სკოლებში მენსტრუაციის შესახებ ცოდნის, მის გარშემო არსებული სტიგმის, სკოლის ინფრასტრუქტურის მდგომარეობისა და მათი გავლენის კვლევა გოგოების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და განათლების უფლების განხორციელებაზე.