პუბლიკაციები

ჩემი სხეული სინათლის მიღმა

1 მარტი, 2021

მხედველობის დარღვევის მქონე გოგოებისა და ქალების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ ინფორმაციაზე მისაწვდომობის გაზრდა

მენსტრუაციის სტიგმისა და მასთან დაკავშირებული უფლებადარღვევების კვლევა საქართველოს საჯარო სკოლებში

23 თებერვალი, 2021

პროექტის მიზანი იყო სკოლებში მენსტრუაციის შესახებ ცოდნის, მის გარშემო არსებული სტიგმის, სკოლის ინფრასტრუქტურის მდგომარეობისა და მათი გავლენის კვლევა გოგოების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და განათლების უფლების განხორციელებაზე.

ანტიფემინიზმი ახალ ნაციონალისტურ დისკურსში (მოკლე ვერსია)

2 დეკემბერი, 2020

საქართველოში ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ღიად ულტრა-ნაციონალისტურ, “პროგრესულ” ან “მემარცხენე” იდეებს ამოფარებული ანტი-გენდერული დისკურსები. სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფი საკუთარ მედია-პლატფორმას საზოგადოებაში ქალთა და ქვიარ ჯგუფების მიმართ დამახინჯებული, მჩაგვრელი წარმოდგენების ჩამოსაყალიბებლად იყენებს. ეს ხშირად, პოლიტიკური პოზიციების გამყარების მიზნით, “მტრის ხატზე” საზოგადოების ყურადღების გადატანით, ქვეყანაში არსებული მწვავე სოციალური მდგომარეობის გადაფარვის ხარჯზე ხდება.

შეზღუდული სივრცე ქვიარ და ქალი აქტივისტებისთვის

29 ნოემბერი, 2020

დემოკრატიული სივრცის შეზღუდვა მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული პრობლემაა. „სივრცის შეზღუდვა“ განიმარტება, როგორც „გარემო, სადაც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საჯარო ქმედებათა ფართო სპექტრის განხორციელების შესაძლებლობა შემცირებულია.

ანტიფემინიზმი ახალ ნაციონალისტურ დისკურსში

29 ნოემბერი, 2020

ანტიფემინიზმი, როგორც პოლიტიკური მოვლენა, რეაქციონერულია და ხშირად გამოიყენება მემარჯვენე რადიკალიზაციის იარაღად. ანტიფემინიზმს უმეტესად ებმის ანტიქვიარ განწყობილებები, რადგან საზიაროა ფემინისტური და ქვიარ აქტივიზმის მთავარი მიზანი - პატრიარქალური სოციალური წყობის და მის მიერ გამოწვეული სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრა.