წლიური ანგარიშები
img

წლიური ანგარიში 2021

11 მაისი, 2022
img

წლიური ანგარიში 2020

30 ივლისი, 2021
img

წლიური ანგარიში 2019

23 ივლისი, 2020

წლიური ანგარიში 2018

წლიური ანგარიში 2017