ფემინისტური ფილანთროპია

ქალთა ფონდი ცდილობს შექმნას ქალი დონორების წრე, რადგან ქალების მონაწილეობა ქალთა პრობლემების მოგვარების საქმეში არის უნიკალური შესაძლებლობა ფინანსური რესურსი აღმოჩდეს უშაუალოდ ქალების და გოგონების ხელში და ინვესტირდეს ქალებში და გოგონებში.

ქალთა ფონდი საკუთარ თავს მოიაზრებს სოციალური მოძრაობის ნაწილად და მისი, როგორც “გამცემის” უმთავრესი პრინციპია სოციალური და ეკონომიკური სამართლიანობა, ინვესტიცია საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც, როგორც წესი, დარჩენილია ტრადიციული “გაცემის” მიღმა. 
 

საიტის ავტორია:   Neo Solvox