დასრულებული გრანტი

სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამა 2016

1.გრანტის მიმღები: ლგბტქი ასოციაცია - თემიდა

პროექტის სათაური: 17 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები

რეგიონი: თბილისი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თვე

მოთხოვნილი თანხა850 ლარი

 

2.გრანტის მიმღები: ლგბტქი ასოციაცია - თემიდა

პროექტის სათაური: თემიდას გამგეობის თავმჯდომარის გადაუდებელიმკურნალობა

რეგიონი: თბილისი

პროექტის ხანგრძლივობა: 6 თვე

მოთხოვნილი თანხა: 2000 დოლარი

2

გაცემული გრანტები

საიტის ავტორია:   Neo Solvox