მიმდინარე გრანტი

ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარული ფორმების დაძლევა საქართველოს რეგიონებში

1. აპლიკანტი: ვაკეთოთ ერთად (ლეილა აშორდია), პარტნიორი ორგანიზაცია  „ახალი      ნათება“ (ზუგდიდი)

პროექტის სათაური: თანამშრომლობა ფარული ძალადობის პრევენციისთვის

რეგიონი: იმერეთი, წყალტუბო

პროექტის ხანგრძლივობა: 6 თვე

მოთხოვნილი თანხა: 5000 ფუნტი

პროექტის მიზნებია ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარული ფორმების კვლევა წყალტუბოსა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში და ძალადობის პრევენციის და მსხვერპლის დახმარების საკითხების ადვოკატირება და ლობირება.  პროექტის ამოცანაა - ძალადობის მსხვერპლი ქალების მდგომარეობის გაუმჯობესება საინფორმაციო მუშაობის და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად.

 

2. აპლიკანტი: უხუცეს ქალთა საბჭო (სვეტლანა ბორჩაშვილი)

პროექტის სათაური: ქალები ქალების სამსახურში

რეგიონი: ახმეტა, სოფ. დუისი

პროექტის ხანგრძლივობა: 6 თვე

მოთხოვნილი თანხა: 5000 ფუნტი

პროექტის მიზანია სოფელ ყარაჯალაში მცხოვრები ეთნიკურად აზერბაიჯანელი  ქალების და ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება, მათი დამოკიდებულებების შეცვლა დისკრიმინაციის ფორმების მიმართ, მათი საზოგადოებაში რეალიზების და შესაძლებლობების გაზრდის ხელშეწყობა.

 

3. აპლიკანტი:  ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა–მთიანეთის კომიტეტი   (თამარ მაისურაძე)

პროექტის სათაური: ქალი–ოჯახი–საზოგადოება

რეგიონი: ქ.მცხეთა

პროექტის ხანგრძლივობა: 6 თვე

მოთხოვნილი თანხა: 5000 ფუნტი

პროექტის მიზანია ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს გაძლიერება და საზოგადოების, ქალების, ახალგაზრდების ინფორმირება და ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობის ამაღლება  პრობლემების მოგვარების საქმეში.

 

4. .აპლიკანტი: ახალგაზრდა ფემინისტები (მარიამ თოფჩიშვილი)

პროექტის სათაური: სალონური საუბრები

რეგიონი: . გორი

პროექტის ხანგრძლივობა: 5 თვე

მოთხოვნილი თანხა: 5000 ფუნტი

პროექტის მიზანია შიდა ქართლში მცხოვრებ მოქალაქეთა ინფორმირება, ქალთა უფლებებისა და ოჯახში ძალადობის შესახებ; რაც მოიცავს ინფორმაციას, როგორც მოძალადეთა დამსჯელი მექანიზმების ასევე, ძალადობისგან დაცვის და ძალადობის მსხვერპლთათვის არსებული სერვისების შესახებ.

5. .აპლიკანტი: ასოციაციაგეა XXI“ (ინეზა ბაძაღუა)

პროექტის სათაური: უთხარი არა - ,,რას იტყვის ხალხი

რეგიონი: . ზუგდიდი

პროექტის ხანგრძლივობა: 8 თვე

მოთხოვნილი თანხა: 5000 ფუნტი

პროექტისს მიზანია სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონის 10  სოფელში მცხოვრები ძალადობის მსხვერპლი ქალების იდენტფიცირება და მათი ფსიქოლოგიური კლიმატის გაუმჯობესება. პროექტის ამოცანებია ქალთა კლუბების დაფუძნება; სპექტაკლის ჩვენება; ჟურნალის გამოცემა. პროექტი განხორციელდება სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 7 სოფელში და ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში. ქალთა კლუბები იფუნქციონირებს 8 თვის განმავლობაში და განახორციელებს აქტივობებს, რომელიც ხელს შეუწყობს, ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარული ფორმების გამოვლენას და ძალადობის მსხვერპლ ქალთა ფსიქორეაბილიტაციას.

6. აპლიკანტი: ბოშა  ქალთა ფემინისტური  მოძრაობარომა“ (კასანდრა ტალახაძე)

პროექტის სათაური: ბოშა ფემინისტური ქალები ძალადობის წინააღმდეგ

რეგიონი: გარდაბანი, ვაზიანი

პროექტის ხანგრძლივობა: 7 თვე

მოთხოვნილი თანხა: 5,000 გირვანქა

პროექტის მიზანია ბოშა ქალთა  ხელმისაწვდომობის გაზრდა მართლმსაჯულებაზე; ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა, ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის მიზნით ქალების უნარ-ჩვევების და უფლებების სფეროში გაძლიერება. ბოშა ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის ფარული ფაქტების გამოვლენა, მონიტორინგი, დოკუმეტნაცია და მათზე რეაგირება, ადვოკატირება.

6

გაცემული გრანტები

საიტის ავტორია:   Neo Solvox