მიმდინარე გრანტი

ღია კარის საგრანტო პროგრამა

1.ლიკა ცხონდიას სწავლის გადასახადი 2250 ლარი.

 

2. აპლიკანტი:  ცოდნის ცენტრი (გვანცა მოლაშვილი)

პროექტის სათაური: გავერთიანდეთ ადამიანის უფლებების დასაცავად!

(სკოლის მოსწავლეებში გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის შესახებ ცნობიერების ამაღლება).

რეგიონი: კახეთი, თელავი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თვე

მოთხოვნილი თანხა: 484 დოლარი

პროექტის მიზანია ახლგაზრდებმა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადებით გაიაზრონ და გააცნობიერონ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის პრობლემატიკა, დაფიქრდნენ პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზებსა და საშუალებებზე. პროექტის სამიზნე აუდიტორიაა 17 წლამდე საჯარო და კერძო სკოლის  მოსწავლეები.