ღია გრანტი

ქალთა შრომითი უფლებების ადვოკატირება

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს საგრანტო კონკურსს ქალთა შრომით უფლებებზე. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერიაგენდერისა და თანასწორობის შესახებ დანიის ცოდნის ცენტრი“ (KVINFO).

საგრანტო კონკურსის მიზანია, მხარი დაუჭიროს ისეთ ინიციატივებს, რომლებიც ემსახურება ქალების, ქვიარ და ტრანს ადამიანების გაძლიერებას, შრომით უფლებებზე ცოდნის ამაღლებასა და ადვოკატირებას, ამ საკითხებთან დაკავშირებული პოლიტიკის, პრაქტიკების, შეხედულებებისა და დამოკიდებულებების შეცვლას. კონკურსის მიზანია, აგრეთვე, აღნიშნულ თემაზე მომუშავე ქალი უფლებადამცველების ერთობლივი მუშაობის წახალისება, არაფორმალური, სადისკუსიო სივრცის შექმნა და სოლიდარობის გაღვივება.

უპირატესობა მიენიჭება სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ ინიციატივებს ქალების, ქვიარ და ტრანს ადამიანების შრომითი უფლებების ჭრილში. საგრანტო პროგრამის თემატური მიმართულებები მოიცავს, თუმცა არ შემოიფარგლება შემდეგით:

 • ცნობიერების ამაღლება: ინდივიდუალური შრომითი უფლებები, კოლექტიური შრომითი ურთიერთობები, სოლიდარობა, გაერთიანების თავისუფლება, გაფიცვა, მედიაცია და სხვ.
 • არაფორმალური სადისკუსიო სივრცეების შექმნა ქალების, ქვიარ და ტრანს ადამიანებისთვის ქალაქებსა და სოფლებში მათი ჩართულობის გასაზრდელად;
 • აუნაზღაურებელი შრომა და ზრუნვის ეკონომიკა;
 • დასვენების ცნებისა და ღირებულების შესახებ ცნობიერების გაზრდა;
 • გენდერული უთანასწორობა შრომით ბაზარზე - სტრუქტურული მიზეზები და პოლიტიკა; უფლებების დაცვისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მექანიზმები;
 • პირველადი პროფკავშირების შექმნა და მათი ხილვადობის გაზრდა მედიაკამპანიების გზით;
 • ადვოკატირება შშმ პირთა მშობლებისთვის, მარტოხელა დედებისთვის, ქვიარ ოჯახებისთვის მოქნილი სამუშაო გრაფიკის მხარდასაჭერად; ზრუნვის შრომაში არსებული პრობლემების გამოვლენა და რეაგირება;
 • დასაქმების ადგილზე გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციისა და სტიგმის დაძლევა;
 • დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებასთან დაკავშირებული გამოწვევები და რეაგირების გზები;
 • ეთნიკური უმცირესობების დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება;
 • შრომით უფლებებსა და უსაფრთხო შრომაზე ანალიტიკური, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის მხარდაჭერა;
 • შევიწროება და სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე;
 • ადგილობრივ კანონმდებლობაში საერთაშორისო ვალდებულებებისა და სტანდარტების შესრულების მონიტორინგი და სხვა ინიციატივები არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

 • ქალთა, ქვიარ და ტრანს ადამიანთა ადგილობრივად რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს;
 • ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ ქალებთან, ქვიარ და ტრანს ადამიანებთან, ან შრომით უფლებებზე და რომლებსაც ხელმძღვანელობენ ქალები;
 • ქალთა, ქვიარ და ტრანს ადამიანების ორგანიზაციებს, რომელთა ბიუჯეტი არ აღემატება $100 000-.

საგრანტო თანხის მაქსიმუმი შეადგენს 6700 ევრო.

პროექტების ხანგრძლივობაა 6 თვე.

ბიუჯეტის შევსების დროს, გთხოვთ, გაითვალისწინეთ პროექტის ფინანსური აუდიტის ხარჯი პროექტის მთლიანი ბიუჯეტის 4%-ის ოდენობით. აღნიშნული ხარჯი შეიტანეთ ბიუჯეტის ფორმის „4. სხვა ხარჯისგანყოფილებაშიპროექტის ფინანსური აუდიტისსახელწოდებით.

კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ: grants@womenfundgeorgia.org

განსახილველი პროექტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 5 აპრილი. საბოლოო გადაწყვეტილება დაფინანსების შესახებ ცნობილი გახდება 2023 წლის აპრილის ბოლოს.

საპროექტო განაცხადები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: grants@womenfundgeorgia.org

 

გისურვებთ წარმატებას!

 

 

05 / 04 / 2023

აპლიკაციების მიღების ბოლო ვადა

6700 ევრო

მაქსიმუმ თანხა

6 თვე

მაქსიმუმ პროექტის ხანგრძლივობა